Szkolenia ppoż

strażakSzkolenie przeciwpożarowe przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych. Podczas szkolenia pracownicy
zaznajamiają się z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Zakres szkolenia obejmuje
między innymi:

  • organizację ochrony przeciwpożarowej,
  • ewakuację ludzi i mienia,
  • umiejętne posługiwanie się sprzętem gaśniczym oraz jego obsługę,
  • sposoby zapobiegania pożarom

Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne z zasad postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego.