Sprawozdania Z-10

ludzie stojący w kółku w magazynieSporządzamy Z-10, czyli sprawozdania o warunkach pracy w przedsiębiorstwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie musi być opracowane przez służbę BHP. Przy wypełnianiu dokumentów korzystamy z informacji, które otrzymujemy od działu kadr, księgowości czy produkcji. Ściśle współpracujemy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w firmach, dzięki czemu możemy zebrać szczegółowe dane.

Sprawozdanie Z-10 składane jest online, co w dzisiejszych czasach stanowi ogromne ułatwienie. Dokument przesyłamy do Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawozdanie podzielone jest na 3 główne kategorie, które obejmują następujące informacje:

  • zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia na stanowiskach pracy,
  • liczbę pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia w roku sprawozdawczym,
  • działania profilaktyczne – ocena ryzyka zawodowego.

 

Cel sprawozdania Z-10

Celem sprawozdania jest stworzenie statystyk dotyczących zagrożeń na stanowiskach pracy. Warto pamiętać o terminowym złożeniu dokumentu – inaczej może czekać Was nie tylko kosztowna grzywna, ale i ograniczenie wolności. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu nawiązania współpracy. Nasi specjaliści terminowo i rzetelnie przygotują sprawozdanie Z-10.