Stała pomoc w realizacji obowiązków ochrony środowiska

drzewaProponujemy pomoc w realizacji obowiązków przedsiębiorców wynikających z przepisów ochrony środowiska – stałą obsługę przedsiębiorstwa – outsourcing działu ochrony środowiska.
W ramach outsourcingu oferujemy:

 • Stały nadzór nad zakresem wymagań prawnych wynikających z przepisów ochrony środowiska, w tym wynikających ze zmiany przepisów czy zmian technologicznych produkcji,
 • Naliczanie opłat środowiskowych oraz przygotowywanie sprawozdań,
 • Wdrożenie procedur ewidencjonowania danych dotyczących odpadów i emisji zanieczyszczeń,
 • Nadzór nad wymaganiami prawnymi dla nowych inwestycji,
 • Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami,
 • Przygotowanie firmy do ewentualnej kontroli, obecność naszego specjalisty przy kontrolach prowadzonych przez WIOŚ, oraz nadzór nad wypełnianiem postanowień pokontrolnych,
 • Pomoc przy wypełnianiu innych sprawozdań (np. GUS) z zakresu ochrony środowiska,
 • Wiedzę i doświadczenie specjalistów.
 • Korzyści zewnętrznej obsługi ochrony środowiska:
 • Oszczędność czasu i kosztów,
 • Natychmiastowy dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • Prawidłowe i terminowe rozliczenia z urzędami,
 • Elastyczne dostosowanie przedsiębiorstwa/zakładu do aktualnych i przyszłych wymogów ochrony środowiska,
 • Podniesienie bezpieczeństwa organizacji.

Zajmujemy się również:

 1. Przeprowadzeniem przeglądów środowiskowych,
 2. Prowadzeniem szkoleń dla pracowników,
 3. Pomocą w prowadzeniu dokumentacji, zarówno w zakresie bieżącej ewidencji, jak i w przygotowywaniu sprawozdań
 4. Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych oraz treści np.: pozwolenia na wytwarzanie odpadów zezwoleń na transport, odzysk, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów, Programów Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, Programów Gospodarki odpadami dla firm budowlanych, sprzątających czy serwisowych.
 5. Naliczaniem opłat środowiskowych oraz przygotowywanie stosownych sprawozdań.