Ochrona środowiska

Oferujemy doradztwo z dziedziny ochrony środowiska. Współpracujemy z wieloma podmiotami, pomagając przy skomplikowanych i czasochłonnych projektach, które wynikają z systemu prawnego ochrony środowiska. Prowadzimy także usługi outsourcingowe ochrony środowiska – z tej opcji chętnie korzysta wiele firm.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą.

 1. Przygotowujemy i aktualizujemy dokumenty, m.in.:
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na gospodarowanie odpadami,
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów do powietrza,
 • operaty wodno-prawne,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • wnioski o wpis do rejestru GIOŚ dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zgłoszenia do UM wprowadzania opakowań i produktów w opakowaniach.
 1. Opracowujemy dokumentację sprawozdawczą z zakresu ochrony środowiska:
 • półroczne sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska,
 • sprawozdania o wysokości opłaty produktowej,
 • zbiorcze zestawienia danych o odpadach.
 1. Oferujemy specjalistyczne usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska:
 • obsługa przedsiębiorstw – przejęcie i wypełnianie obowiązków,
 • udział w rozprawach środowiskowych lub w kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy,
 • przeprowadzanie audytów zgodności formalno-prawnej.
 1. Przeprowadzamy szkolenia dotyczące posługiwania się wiedzą z zakresu ochrony środowiska.