Pomiary, analizy akustyczne

budynek z ogródkiem na dachuPrzeprowadzamy pomiary i analizy akustyczne w środowisku ogólnym i przemysłowym. Zbyt wysoki poziom hałasu ma negatywny wpływ na zdrowie, dlatego warto regularnie wykonywać pomiary poziomu hałasu w miejscach pracy. Dzięki temu będziecie mogli zastosować środki ograniczania dźwięków.

Wykonujemy następujące pomiary:

  • hałasu wewnątrz budynków,
  • hałasu na stanowiskach pracy,
  • tła akustycznego,
  • hałasu emitowanego z obiektu do środowiska.

Podczas pomiarów dokładnie badamy nie tylko natężenie hałasu, ale i jego źródło. Nie zapominamy także o wpływie hałasu, który także sprawdzamy. Dzięki analizom jesteśmy w stanie określić zagrożenia, a następnie dobrać indywidualne środki ochrony, do których zalicza się m.in. obudowy akustyczne czy tłumiki hałasu.