Ocena ryzyka

projektyOcena ryzyka zawodowego nie jest niczym innym jak: 

uważnym przyjrzeniem się wykonywanej pracy oraz miejscu, w którym jest ona wykonywana i ustaleniem, jakie czynniki (np. substancje chemiczne, hałas, nieprawidłowe oświetlenie) mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników stwierdzeniem, czy ryzyko związane z oddziaływaniem tych czynników jest:

  1. dopuszczalne - jest tak wówczas, jeżeli zastosowano wystarczające środki chroniące pracowników przed oddziaływaniem tych czynników,
  2. niedopuszczalne - należy wówczas podjąć dalsze działania i zastosować dodatkowe środki ochrony.