BHP

Przed rozpoczęciem współpracy proponujemy przeprowadzenie bezpłatnego auditu wstępnego dotyczącego analizy stanu BHP w Państwa organizacji, w tym dokonanie oceny:

 • zaplecza socjalnego, wyposażenia i ergonomii stanowisk pracy,
 • prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych i transportowych,
 • ważności badań lekarskich,
 • ważności szkoleń bhp,
 • przyjętych metod pracy, magazynowania itp. pod kątem wymagań BHP,
 • posiadanej dokumentacji BHP i ppoż. (m.in. oceny ryzyka zawodowego),
 • ważności szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zgodności maszyn, urządzeń i elektronarzędzi,
 • wyposażenia apteczki.

Wynikiem przeprowadzonego auditu jest uproszczony raport określający aktualny stan realizacji wymagań w zakresie przepisów BHP wraz ze wskazaniem potencjału poprawy oraz zakresu wymaganych dokumentów.

Zasadniczym celem działalności naszego biura jest wszechstronne wspieranie firm poprzez:

 • świadczenie kompleksowej obsługi firm – outsourcing działu BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich grup pracowniczych,
 • przygotowywanie zakładu do wizyty kontrolnej,
 • opracowywanie wymaganych dokumentów takich jak:
 1. Instrukcji udzielania pierwszej pomocy,
 2. Instrukcji stanowiskowych bhp,
 3. Rejestru wypadków przy pracy,
 4. Rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby,
 5. Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy,
 6. Regulaminu gospodarki odzieżą roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej,
 7. Wykazu substancji niebezpiecznych i szkodliwych stosowanych w zakładzie,
 8. Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy,
 9. Wykazu maszyn i urządzeń wraz z przeprowadzeniem oceny minimalnych wymagań.
 10. opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
 11. przeprowadzaniu analizy stanu BHP,
 12. przeprowadzaniu szkoleń z zakresu BHP (wstępnych i okresowych),
 13. opracowywaniu dokumentacji powypadkowej.

Wykonujemy zadania służb BHP w firmach w oparciu o negocjowane indywidualnie i zawierane na dłuższe okresy czasu umowy. Istnieje możliwość zleceń jednorazowych np. opracowanie instrukcji BHP.