Stały nadzór w obiekcie

mężczyzna sprawdzający stan instalacjiOd momentu zawarcia umowy przejmujemy obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku.

W skład nadzoru wchodzi:

  • kontrola obiektu - cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  • prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy, 
  • przeglądy gaśnic i badania hydrantów, 
  • opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp. 
  • sporzadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie),
  • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • doradztwo,
  • pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Do zadań naszego inspektora przy prowadzeniu dokumentacji będzie sporządzanie protokółów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie kierownikowi lub dyrektorowi oraz prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.